Grupa Čuvari Časti nastala je na Vidovdan 28. juna 2004. godine. Ideja za osnivanie grupe je potekla iz potrebe da se stariji Grobari koji su bili uz Južni Front (koji je tada bio van juga), a nisu bili ni u jednoj od podgrupa objedine u ovoj grupi kao entitet koji će imati reč iskustva u odlukama koje je Južni Front donosio.

Vremenom je broj ljudi u grupi rastao, a prosek godina je bio oko 28. Celu grupu čine momci koji žive u Beogradu ili u njegovoj blizini čime Čuvari Časti postaju jedna od najredovnijih grobarskih grupa. U jednom trenutku se osetila potreba za osnivanjem mlađe ekipe u okviru Čuvara u kojima sada ima momaka koji će jednog bliskog dana sigurno imati bitnu ulogu na Jugu.

Tokom svoje, ne duge istorije Čuvari Časti su postali jedna od vodećih ekipa Južnog Fronta i bitan činilac na ujedinjenom Jugu.

Vecina clanova grupe dolazi sa Miljakovca i okolnih delova grada , a poslednjih nekoliko godina zastava Cuvara Casti se ne kaci na ogradu ali clanovi grupe i dalje aktivno prate utakmice Partizana.

PODIJELI