Sarajevo je grad u kojem vladaju dvije grupe, to su Manijaci i Horde Zla. Naselja su uglavnom pomješana te je bilo tesko odrediti koga gdje ima više. Grbavica,Hrasno i Malta su naselja u kojem vladaju Manijaci dok su Pofalići,Koševo,Stup bordo-bijela naselja. U istočnom djelu grada vladaju Sokolovi, dok postoje manje grupe Delija i Grobara.

PODIJELI